Bioritme.

De theorie van de bioritmiek is gebaseerd op de veronderstelling dat in het leven van de mens drie cyclussen te onderscheiden zijn die elk aanvangen op de geboortedatum: 1. De fysieke cyclus - van 23 dagen. 2. De emotionele cyclus - van 28 dagen. 3. De intellectuele cyclus - van 33 dagen. De eerste helft van elke cyclus wordt verondersteld de "betere dagen" te omvatten, de tweede helft zou de "slechtere dagen" omvatten. De amplitudes van de bioritmische cyclussen kunnen op een bepaalde dag worden uitgedrukt als een waarde tussen -10 en +10. Dit programma toont het verloop van de amplitude gedurende 1 maand.

  Home
Download broncode voor dit programma