Berekening inhoud mazouttank

Vele mazouttanks zijn uitgerust met een vlotter waarmee u het peil in cm kunt aflezen. Dit omzetten naar een hoeveelheid liters vereist een tamelijk ingewikkelde wiskundige formule. Het hier voorgestelde programma berekent de inhoud in liters automatisch na ingave van de diameter van de tank, de lengte en het niveau in cm dat de vlotter aangeeft.
Het programma is geschreven in user RPL.

ProgrammaRAD
"INHOUD MAZOUTTANK"
{ 
 { "Diam." "Geef diameter (in cm.)" 0 }
 { "Lengte" "Geef lengte (in cm.)" 0 }
 { "Niveau" "Geef mazoutpeil (in cm.)" 0 }
}
{ }
DUP
{ 122 260 0 }

IF INFORM
 THEN
  OBJ DROP
  3 PICK
  2 /
   D L H R
  '(R^2 * ACOS((R - H) / R) - (R - H) * (2*R * H - H^2) ) * L/1000'
  EVAL
  DUP
  0 RND
  STR
  "Mazout voorraad is "
  SWAP
  " liter."
  + +
  MSGBOX
 END


Scherm bij start van het programma:


Screen shot 1.

Resultaat na berekening:


Screen shot 2.
Het programma in hp formaat kan gedownload worden en met de seriele kabel van pc naar hp overgezet worden.

Download


  Home         Terug naar overzicht HP48         Terug naar overzicht Programma's